НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА ДЕЦА
03 Септември 2017

НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА ДЕЦА

заниманията се провеждат :

 втоник и четвъртък 17:00-18:00ч.начало 03.10.2017г.

 събота и неделя 11:00-12:00ч.начало 07.10.2017г.

За допълнителна информация: тел.0886319599

Забележка : Неоходимо е предварително записване в групата!