НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА ДЕЦА
03 Септември 2017

НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА ДЕЦА

 

заниманията се провеждат :

във втоник и четвъртък 17:00-18:00ч.

За допълнителна информация: тел.0886319599

Забележка : Неоходимо е предварително записване в групата!

 

 КВАЛИФИЦИРАН ПРЕПОДАВАТЕЛ