НАГРАДИ

                                НАГРАДИ
 

2007г. - Първи национален фолклорен фестивал “Хоро се вие

              извива”- печели награда за автентичност

2008г. - Втори национален фолклорен фестивал “Хоро се вие

              извива”- печели награда за най-атрактивна група и 

втора награда в надиграване с ръченица.

 

2009г. - Трети нацио нален фолклорен фестивал “Хоро се вие

              извива”- печели награда за най-атрактивна група

 

2009г. - Първи национален фестивал за народни хора “На

              Петров ден с хоро”- с.Ягодово- втора награда

 

2010г. -Четвърти нацио нален фолклорен фестивал “Хоро се

              вие извива”- печели трета награда в надиграване с

              ръченица.

 

2010г. - Първи национален фолклорен фестивал “Рила ни

              гледа” гр. Дупница- печели втора награда за

              цялостно изпълнение

2010г. – Участие в 10 национален събор – Копривщица 2010

               печели грамота за оригинално представяне

2010г. – Участие във фестивала “Младежта твори” гр София-

               печели поощрителна награда

2011г. - Втори национален фолклорен фестивал "Рила ни гледа" гр Дупница

              печели първа награда за цялостно представяне