ИСТОРИЯ

ТК “Бели брези” е създаден през месец март 2003г. в град София, с цел популяризиране и съхраняване на българския танцов фолклор  /хора, танци, обичаи/ .   Негови създатели, ръководители и хореографи са Миглена Корунова и Станислав Корунов. В клуб “Бели брези” танцуват любители от различни възрасти и различни професии с общ интерес, българския танцов фолклор. В репертоара на клуба са включени хора танци и обичаи от различните етнографски области на България. За кратката си творческа кариера ТК “Бели брези” успява да научи хореогравски постановки и над седемдесет фолклорни хора и да се утвърди като един от добрите клубове в София и страната. Участва в различни фолклорни фестивали и концерти в страната и чужбина.