ЗА КЛУБА

                                 Участия:

2007г. - Първи национален фолклорен фестивал “Хоро се вие

              извива”- печели награда за автентичност

2008г. - Втори национален фолклорен фестивал “Хоро се вие

              извива”- печели награда за най-атрактивна група

2008г. - Първи национален фолклорен фестивал “Празник на  

              хорото- КК Албена 2008г.

2008г. - Първи национален фолклорен фестивал “Тъпан бие

              хоро се вие”- гр. Казанлък 2008г.

2008г. - Участие в летни празници- Копривщица 2008г.

2008г. -  Участие в международен фолклорен фестивал гр.

               Искендерун- Турция

2009г. - Трети нацио нален фолклорен фестивал “Хоро се вие

              извива”- печели награда за най-атрактивна група

2009г. - Втори национален фолклорен фестивал “Празник на  

              хорото- КК Албена 2009г.

2009г. - Втори национален фолклорен фестивал “Тъпан бие

              хоро се вие”- гр. Казанлък 2009г.

2009г. - Първи национален фестивал за народни хора “На

              Петров ден с хоро”- с.Ягодово- втора награда

2009г. - Първи национален фолклорен фестивал “Тракийска

              броеница” гр. Пазарджик

2010г. -Четвърти нацио нален фолклорен фестивал “Хоро се

              вие извива”- печели трета награда в надиграване с

              ръченица.

2010г.-  Втори  национален фестивал за народни хора “На

              Петров ден с хоро”- с.Ягодово

2010г. - Първи национален фолклорен фестивал “Рила ни

              гледа” гр. Дупница- печели втора награда за

              цялостно изпълнение

2010г. – Участие в 10 национален събор – Копривщица 2010

               печели грамота за оригинално представяне

2010г. – Участие във фестивала “Младежта твори” гр София-

               печели поощрителна награда

2010г. -  Втори национален фолклорен фестивал “Тракийска

              броеница” гр. Пазарджик

2011г. - Пети национален фолклорен фестивал "Хоро се вие извива"

2011г. - Първи национален фолклорен фестивал "Болярско надиграване"

              гр. Велико Търново

2011г. - Четвърти национален фолклорен фестивал "Празник на хорото"

              в КК Албена

2011г. - Втори национален фолклорен фестивал "Рила ни гледа"

              гр. Дупница- печели първа награда за цялостно представяне

2011г. - Участие в международен фолклорен фестивал в Паралия/Катерини/- Гърция